Friday, June 5, 2009

"Memperkasa Ekonomi Islam

Sunnah Rasulullah yang dipinggirkan!

“9/10 rezeki itu adalah daripada perniagaan”
- Riwayat Tirmizi“

Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli dan membuat suatu kenyataan”
- Riwayat Bukhari

No comments:

Labuan Negeriku.....

Labuan Negeriku.....
pandangan bandar Labuan